Tjänster och behandlingar

Behandling

Klassisk Japansk Reiki

Reiki betyder livsenergi och är en avslappnande mjuk handpåläggningsmetod för bla stress, spänningar, smärta, ångest och oro. Du får en djupare avslappningen i tankar, känslor och kroppen, som skapar en närvaro och ett inre lugn hos dig.

Klassisk Japansk Reiki stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans.

Vid distansbehandling ligger du ned,bekvämt och ostört i ditt hem när jag skickar Japansk Reiki till dig.

                        

Tjänster:


Esoterisk Rådgivning

Har du frågor du söker svar på?

Det kan vara frågor och funderingar du har om framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över. Jag vägleder dig och hjäper dig att göra val som känns rätt för dig, och läser av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg.            Jag hjälper dig att sortera bland dina val i livet och de tankar du bär på.


   Vägledning med Änglarna 

   Frågor om livet, kärleken, jobb eller något annat? Jag svarar på så många frågor jag hinner på de antal minuter du valt, beroende på frågornas omfattning.                       Budskap från Dina Skyddsänglar

     Dina skyddsänglar går med dig genom hela livet. De vet allt om dig och vad just du behöver.

     En avläsning av dina skyddsänglar och vad de har för budskap till dig just nu.

     Du får din avläsning via mail. 

     Ca en A4 sida     Bodyreading /en stor energiavläsning

     En energiavläsning kan hjälpa dig att bli medveten om vad du behöver jobba med när det gäller dig själv, och ge dig en förståelse för varför det är på ett visst sätt. Samt vilka styrkor och svagheter du har som du kan använda i din personliga utveckling

     Jag läser av din kropps energier och vad dom har att säga om dig.                                Energiavläsning görs på dina fyra aurakroppar och dina sju chakran . Chakran är energicenter i kroppen där olika livserfarenheter finns och aurakropparna är olika uttryck för den du är.  Jag läser även av din manliga och kvinnliga sida.  

                 


     Barnavläsning

       Vill du hjälpa och stödja ditt barn på ett bra sätt? Du får information om barnets styrkor och svagheter som ger dig vägledning hur du kan bemöta ditt barn och skapa en bra grund för er relation.     Relationsavläsning

     Relationer är inte alltid lätta ,vill du förbättra en relation? Jag kan hjälpa dig att se vad du kan göra för er relation. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående relationen.     Tidigare Liv

     Är du nyfiken på dina tidigare liv?

     Jag får information som är kopplad till,dina styrkor, dina svagheter och dina lärdomar från de tidigare liven. Jag ser en röd tråd från tidigare liv och ditt liv i dag. På så sätt får du mer kunskap om dig själv och din själ så får mer kunskap om dig själv.     Budskap från Ditt högre jag

     Jag kontaktar ditt högre jag och kanaliserar ett budskap till dig från ditt högre medvetande. Ditt högre jag är den högsta aspekten av dig, det högre jaget är den vibration inom oss som är människans högsta medvetande och som står i direkt kontakt med kosmos.

     Ditt högre jag är ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig.     Änglabrev med personligt budskap

     Änglar finns runt dig och vill hjälpa dig.

     Ditt änglabrev innehåller unika budskap och guidning som änglarna vill getill dig.

     Ofta poetiskt och vackert.
     Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det som kommer fram under sittningen eller avläsningen stannar mellan oss.

     Är du under 18 år vill jag  ha målsmans tillstånd.