Tjänster och behandlingar

Behandling

Klassisk Japansk Reiki -Distans

Känner du dig stressad ,tankar som mal?  

Reiki betyder livsenergi och är en mjuk avslappnande metod.

Du får en djupare avslappningen som skapar en större närvaro, självkännedom och ett inre lugn hos dig. Reiki fyller på med energi.

Klassisk Japansk Reiki stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans.                  

Vid distansbehandling ligger du ned,bekvämt och ostört i ditt hem när jag skickar Klassisk Japansk Reiki till dig.

Distans


Klassisk Japansk Reiki - fysisk behandling 

(för tillfället gör jag inga fysiska behandlingar pga Covid pandemin)

Känner du dig stressad ,tankar som mal? 

Reiki betyder livsenergi och är en mjuk avslappnande metod. 

Du får en djupare avslappningen som skapar en större närvaro, självkännedom och ett inre lugn hos dig. Reiki fyller på med energi. 

Klassisk Japansk Reiki stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans.

Du ligger på en behandlingsbänk med kläderna på. Behandlingen gör jag i min lokal i Umeå.

Reiki till djur

Jag använder mig av Klassisk Japansk Reiki och den stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans. Det passar både till människor och djur.                                                      Vid distansbehandling är det en bra om du får ditt djur att vara i stillhet i ditt hem, på den bokade tiden och tar i mot Reiki.  Jag skickar Reiki till ditt djur i  15-20 minuter.  Att ge Reiki till djur sker på djurets villkor. När djuret upplever sig fått tillräckligt med Reiki brukar dom gå iväg och man ser att djuret är nöjd.

Distans


Rosenhealing

Rosen healingen väcker kärleken i ditt hjärta. En healingmetod som höjer dina vibrationer, etablerar kontakt med ditt inre ljus och återknyter kontakten med en djupare andlighet. Du sitter eller ligger i 30 minuter och tar i mot Rosen healingen i ditt hem på bokad tid.

Distans


 Tjänster:

 Medial och Dimensionell Vägledning

Har du frågor du söker svar på?

Det kan vara frågor och funderingar du har om framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över.

Jag vägleder dig och hjälper dig att göra val som känns rätt för dig, och läser av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg. Jag hjälper dig att sortera bland dina val i livet och de tankar du bär

30 min  svar via mail.

60 min  telefonkontakt

Distans


Budskap från Dina Skyddsänglar

Dina skyddsänglar går med dig genom hela livet. De vet allt om dig och vad just du behöver.

En avläsning av dina skyddsänglar och vad de har för budskap till dig just nu.

Du får din avläsning via mail

Ca en A4 sida PDF


Bodyreading /en stor energiavläsning

En energiavläsning kan hjälpa dig att bli medveten om vad du behöver jobba med när det gäller dig själv, och ge dig en förståelse för varför det är på ett visst sätt. Samt vilka styrkor och svagheter du har som du kan använda i din personliga utveckling 

Jag läser av din kropps energier och vad dom har att säga om dig. Energiavläsning görs på dina fyra aura kroppar och dina sju chakran . Chakran är energicenter i kroppen där olika livserfarenheter finns och aura kropparna är olika uttryck för den du är. Jag läser även av din manliga och kvinnliga sida. Du får din avläsning via mail.

Distans


Barnavläsning

Vill du hjälpa och stödja ditt barn på ett bra sätt? Du får information om barnets styrkor och svagheter som ger dig vägledning hur du kan bemöta ditt barn och skapa en bra grund för er relation. 

Du får din avläsning via mail.

Distans


Relationsavläsning

Relationer är inte alltid lätta ,vill du förbättra en relation? Jag kan hjälpa dig att se vad du kan göra för er relation. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående relationen.

Du får din avläsning via mail.

Distans 


Tidigare Liv

Är du nyfiken på dina tidigare liv?

Jag får information som är kopplad till,dina styrkor, dina svagheter och dina lärdomar från de tidigare liven. Jag ser en röd tråd från tidigare liv och ditt liv i dag. På så sätt får du mer kunskap om dig själv och din själ så får mer kunskap om dig själv.

Du får din avläsning via mail.

Distans

Budskap från Andrasidan

Ibland kan en kontakt med de nära och kära på andrasidan kännas viktig , för att få svar på frågor.Då kan du och dina nära och kära gå vidare. Jag kontaktar din/dina anhöriga eller personer som varit viktiga för dig som nu finns på andra sidan. Jag kan inte bestämma vem som kommer utan den som kommer är den du behöver få ett budskap från just nu.Om du har någon särskild person du önskar ha kontakt med så vill jag gärna ha en bild och namn på personen som du önskar ha kontakt.

Du får din avläsning via mail

Distans


Budskap från dina änglar

Jag kontaktar dina änglar och kanaliserar ett budskap till dig från någon av dina änglar.Änglar finns runt dig och vill hjälpa dig.Kanaliseringen innehåller unika budskap och guidning som änglarna vill ge till dig.Ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig. Jag mailar din kanalisering till dig.

Du får din avläsning via mail.

Distans


Budskap från Ditt högre jag

Jag kontaktar ditt högre jag och kanaliserar ett budskap till dig från ditt högre medvetande. Ditt högre jag är den högsta aspekten av dig, det högre jaget är den vibration inom oss som är människans högsta medvetande och som står i direkt kontakt med kosmos.

Ditt högre jag är ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig.

Du får din avläsning via mail.

Distans


Änglabrev med personligt budskap

Änglar finns runt dig och vill hjälpa dig.

Ditt änglabrev innehåller unika budskap och guidning som änglarna vill ge till dig.

Ofta poetiskt och vackert.

Du får din avläsning via mail.

DistansGrundkurs i Klassisk Japansk Reiki

Reiki grundkurs Klassisk Japansk Reiki

Reiki är:

-Helande

-Beröring

-Friskvård

-Omvårdnad

Kursinnehåll:
Hur du ger dig själv och andra med Reiki
Chakrabalansering
Energimedvetenhet
Intuitiv Reiki
Reiki värderingar
Meditation
Dokumentation av Reikibehandlingar
Reikins historia
Vad du kan använda Reikin till mer än behandlingar
Diplom som Reikiterapeut  

Vi arbetar praktiskt under hela helgen.

Jag vill att ska ha läst boken :

Reiki naturligt helande skriven av Solkarina ,Sinnlig kunskap innan kursstart, boken kan du köpa av mig eller på Sinnligkunskap/Solkarina


Grundkurs i Klassisk Japansk Reiki på distans

Du får lära dig Reiki på distans via samtal mm i din egen takt. 

Reiki är:

-Helande

-Beröring

-Friskvård

-Omvårdnad

Kursinnehåll:
Hur du ger dig själv och andra med Reiki
Chakrabalansering
Energimedvetenhet
Intuitiv Reiki
Reiki värderingar
Meditation
Dokumentation av Reikibehandlingar
Reikins historia
Vad du kan använda Reikin till mer än behandlingar
Diplom som Reikiterapeut 

Jag vill att ska ha läst boken :

Reiki naturligt helande skriven av Solkarina ,Sinnlig kunskap innan kursstart, den finns att köpa av mig eller på Sinnligkunskap/Solkarina