Tjänster och behandlingar

Behandling

Klassisk Japansk Reiki

Reiki betyder livsenergi och är en avslappnande mjuk handpåläggningsmetod för bla stress, spänningar, smärta, ångest och oro. Du får en djupare avslappningen i tankar, känslor och kroppen, som skapar en närvaro och ett inre lugn hos dig.

Klassisk Japansk Reiki stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans.

Vid distansbehandling ligger du ned,bekvämt och ostört i ditt hem när jag skickar Japansk Reiki till dig.

Distans

  Reiki till djur

  Jag använder mig av Klassisk Japansk Reiki och den stärker kroppens naturliga förmåga till läkande och balans. Det passar både till människor och djur.                                                      Vid distansbehandling är det en bra om du får ditt djur att vara i stillhet i erat hem, på den bokade tiden och tar i mot Reiki.  Jag skickar Reiki till ditt djur i 20 minuter. Att ge Reiki till djur sker på djurets villkor. När djuret upplever sig fått tillräckligt med Reiki brukar dom gå iväg och man ser att djuret är nöjd.

  Distans

        

   Rosenhealing

   Rosenhealingen väcker kärleken i ditt hjärta. En healingmetod som höjer dina vibrationer,etablerar kontakt med ditt inre ljus och återknyter kontakten med en djupare andlighet. Du sitter eller ligger i 30 minuter och tar i mot Rosenhealingen i ditt hem på bokad tid.

   Distans                  

Tjänster:


Esoterisk Rådgivning

Har du frågor du söker svar på?

Det kan vara frågor och funderingar du har om framtiden, kärlek, relationer, arbete, studier, ekonomi eller annat som du funderar över. Jag vägleder dig och hjäper dig att göra val som känns rätt för dig, och läser av de möjligheter och öppningar som finns längs din väg.            Jag hjälper dig att sortera bland dina val i livet och de tankar du bär på.

30 min tjänst svar via mail.

60 min tjänst telefonkontakt

Distans


   Vägledning med Änglarna 

   Frågor om livet, kärleken, jobb eller något annat? Jag svarar på så många frågor jag hinner på de antal minuter du valt, beroende på frågornas omfattning. 

    

   30 min tjänst , får din vägledning via mail.

   60 min tjänst via telefon

   Distans

                       Budskap från Dina Skyddsänglar

     Dina skyddsänglar går med dig genom hela livet. De vet allt om dig och vad just du behöver.

     En avläsning av dina skyddsänglar och vad de har för budskap till dig just nu.

     Du får din avläsning via mail. 

     Ca en A4 sida


     Bodyreading /en stor energiavläsning

     En energiavläsning kan hjälpa dig att bli medveten om vad du behöver jobba med när det gäller dig själv, och ge dig en förståelse för varför det är på ett visst sätt. Samt vilka styrkor och svagheter du har som du kan använda i din personliga utveckling

     Jag läser av din kropps energier och vad dom har att säga om dig.                                Energiavläsning görs på dina fyra aurakroppar och dina sju chakran . Chakran är energicenter i kroppen där olika livserfarenheter finns och aurakropparna är olika uttryck för den du är.  Jag läser även av din manliga och kvinnliga sida.                                                                                  Du får din avläsning via mail.

     Distans

                 

      

     Barnavläsning

       Vill du hjälpa och stödja ditt barn på ett bra sätt? Du får information om barnets styrkor och svagheter som ger dig vägledning hur du kan bemöta ditt barn och skapa en bra grund för er relation. Du får din avläsning via mail.

       Distans


     Relationsavläsning

     Relationer är inte alltid lätta ,vill du förbättra en relation? Jag kan hjälpa dig att se vad du kan göra för er relation. Det jag får fram handlar om relationen utifrån vad du, den som frågar, kan göra för att få in mer harmoni och balans angående relationen.


     Tidigare Liv

     Är du nyfiken på dina tidigare liv?

     Jag får information som är kopplad till,dina styrkor, dina svagheter och dina lärdomar från de tidigare liven. Jag ser en röd tråd från tidigare liv och ditt liv i dag. På så sätt får du mer kunskap om dig själv och din själ så får mer kunskap om dig själv.

     Du får din avläsning via mail.

     Distans     Budskap från Andrasidan

     Ibland kan en kontakt med de nära och kära på andrasidan kännas viktig , för att få svar på frågor.Då kan du och dina nära och kära gå vidare. Jag kontaktar din/dina anhöriga eller personer som varit viktiga för dig som nu finns på andra sidan.Jag kan inte bestämma vem som kommer utan den som kommer är den du behöver få ett budskap från just nu.Om du har någon särskild person du önskar ha kontakt med så vill jag gärna ha en bild och namn på personen som du önskar ha kontakt.

     Du får din avläsning via mail

     Distans     Budskap från dina änglar

     Jag kontaktar dina änglar och kanaliserar ett budskap till dig från någon av dina änglar.Änglar finns runt dig och vill hjälpa dig.Kanaliseringen innehåller unika budskap och guidning som änglarna vill ge till dig.Ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig. Jag mailar din kanalisering till dig.

     Du får din avläsning via mail.

     Distans     Budskap från Ditt högre jag

     Jag kontaktar ditt högre jag och kanaliserar ett budskap till dig från ditt högre medvetande. Ditt högre jag är den högsta aspekten av dig, det högre jaget är den vibration inom oss som är människans högsta medvetande och som står i direkt kontakt med kosmos.

     Ditt högre jag är ofta poetisk och talar inspirerande och upplyftande till dig.

     Du får din avläsning via mail.

     Distans     Änglabrev med personligt budskap

     Änglar finns runt dig och vill hjälpa dig.

     Ditt änglabrev innehåller unika budskap och guidning som änglarna vill getill dig.

     Ofta poetiskt och vackert.

     Du får din avläsning via mail.

     Distans

      Grundkurs i Klassisk Japansk Reiki

      Reiki grundkurs Klassisk Japansk Reiki


      Reiki är:
      -Helande
      -Beröring
      -Friskvård
      -Omvårdnad


      Under helgen får du lära dig hur du ger dig själv och andra Reiki.
      Vi arbetar praktiskt under hela helgen.


      Jag vill att ska ha läst boken :
      Reiki naturligt helande skriven av Solkarina ,Sinnlig kunskap innan kursstart. 


      Kursinnehåll:
      Hur du behandlar dig själv och andra med Reiki
      Chakrabalansering
      Energimedvetenhet
      Intuitiv reiki
      Reiki värderingar
      Meditation
      Dokumentation av reikibehandlingar
      Reikins historia
      Vad du kan använda Reikin till mer än behandlingar
      Gruppreiki
      Diplom som Reikiterapeut
      Lördag 9-17
      Söndag 9-17     Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det som kommer fram under sittningen eller avläsningen stannar mellan oss.

     Är du under 18 år vill jag  ha målsmans tillstånd.