Värdighet

04.10.2019

Värdighet
Hon skrider fram. Det finns ingen brådska i hennes steg.
Inte heller någon obeslutsamhet.
Hon vet vad hon vill och hon vet att hon kommer fram, tids nog.
Huvudet är lyft men inte så mycket att hon behöver titta ner. Hon är stolt över sig själv men anser sig inte förmer än någon annan.
Ryggen är rak och bröstkorgen öppen.
Hennes andetag är långa och jämna.
Hon är stolt men inte stel.
Hon är öppen men inte gränslös.
Hon inser sitt värde. Hon går med värdighet.

av Marie Bengtsson