Nyfikenhet

10.06.2019

Öppenhet för nya erfarenheter är nyckeln till kreativitet. Nyfikenhet är öppenhet - den nyfikne är inte bara öppen för idéer och erfarenheter, utan söker upp dem aktivt, systematiskt ,villigt och med glädje.

Kreativa människor är ofta väldigt nyfikna. De konsumerar fakta, berättelser och upplevelser i ett snabbt tempo - hur hinner de med allt? Svaret är att deras enorma nyfikenhet gör att de helt enkelt tar sig tid. Och all denna fakta och kunskap leder så småningom till  nya idéer framför allt består det av gamla idéer kombinerade på ett nytt och oväntat sätt.

Nyfikenhet är lika viktigt för hjärnan som fysisk träning är för kroppen. Så länge du är nyfiken och inhämtar ny kunskap så håller sig hjärnan aktiv och blir starkare, precis som en muskel.