Kärnan

18.09.2019

Kärnan av ditt jag är du.
Låt det spira,låt det gro.
Vägled dig själv tills du kommer till ro.
Lär av de misstag du gjort,
gläds åt att du kan lära något av det.
Känn ingen ånger känn ingen oro.
Det finns en plan för dig.
Låt ljuset visa dig vägen.
Låt ljuset växa inom dig