Hur vi tänker

08.03.2020

Det är viktigt att vara medvetna om hur vi tänker eftersom vi skapar vår verklighet med våra egna tankar och våra handlingar ,det kan attrahera både positiva och negativa energier.
Vi kan med hjälp av intuitionen, tankens kraft samt vår egen energiutstrålning skapa det vi vill i livet.
Tankens kraft är ett av de starkaste verktyg vi har,
skapa det du vill uppnå i tanken, visualisera det och se hur det sedan förverkligas.