Healing

06.10.2019

Ordet healing som används i många alternativa metoder tror jag ofta misstolkas av människor och blandas i hop med helbrägdagörelse (som används bland annat av vissa kristna grupper som hävdar att sjukdomar kan botas genom bön och handpåläggning) .Jag personligen använder ordet med innebörden att det påskyndar läkningen hos människor (healing engelska för läkning) ,inte för att bota sjukdomar mm utan för mig betyder det att påskynda läkningsprocessen hos människor och ger ett välmående. Ett bra komplement till den vanliga sjukvården.