Godhet och vänlighet

28.09.2019

När godhet, vänlighet och människokärlek blir hårdvaluta istället för att jaga efter pengar och prylar ,
då förändras världen.
Vänliga ord föder vänlighet och positiva känslor.
Ett empatiskt bemötande och ett par vänliga ord kan ändra din sinnesstämning och glädja andra.. Vänlighet är kärlek i handling.