Gå ut i världen

29.03.2021

Änglarnas budskap till dig:

Gå ut i världen och sök dig fram.

Visa att du finns och vad du kan.

Låt andra få se vem du är och de kommer att le.

Ha tålamod och sträva mot dina mål så kommer det att ske.