Änglabudskap Vecka 45

08.11.2021

Hösten är här och snart kommer vintern. Ljuset ser vi kortare tid och det är viktigt att du tar dig tid att få njuta av dygnets ljusa timmar. Många känner av nedstämdhet och depressioner under denna mörkare årstid och det är då viktigt att få så mycket ljus man kan. Ibland kan det vara svårt att hitta tiden till att tex gå på lunchpromenad, men försök om du har möjlighet. När du har en ledig dag, gå ut i naturen, ta en promenad och hämta ljus och kraft. Vad beror då denna nedstämdhet på? De har forskats en hel del på detta och det forskare kan se är att årstidsväxlingen kan påverka den biologiska klockan, vår cirkadiska rytm, så den kommer i otakt, vilket kan leda till nedstämdhet. Solljuset påverkar nivån av serotonin, ett kroppseget ämne som påverkar stämningsläget. Och att årstidsväxlingen kan störa balansen i kroppens nivå av melatonin, som har betydelse för sömnmönster och stämningsläge. Vinterdepression eller nedstämdhet pga den mörka årstiden ger ofta symtom som tex obeslutsamhet, trötthet, minnesstörningar, muskelspänning, ökat sömnbehov och en lång rad andra symtom som har stor betydelse för det dagliga livet. Så ta vara på ljuset så mycket du kan!

Änglarna säger till dig denna vecka:

Låt din inre skönhet få lysa. Ge den näring så den kan växa.

Låt dina känslor få utrymme och försök hitta dess svar.

Var i naturen och hämta kraft. Solen och ljuset ger dig det du behöver.

Samla dina tankar och försök reda dem ut. Nysta i de känslor du bär. Försök att följa tråden dit den bär.