Änglabudskap vecka 24

01.07.2021

Ge inte upp drömmar som du har.

Låt dem i stillhet få ligga och gro. När de mognat de vill stå i blom.

Drömmarnas form ändras under livets gång. Dess betydelse kan ändras, och dess mening. De ändras när ditt liv förändras.

Låt dig ledas mot de mål och drömmar som ger dig kraft och mod.

En längtan som inom dig bor. Låt det få gro och spridas för vinden.

En sann dröm är den dröm som förändras i takt med att du förändras.

Lyssna på ditt inre, på vad du verkligen behöver och verkligen vill ha.