Andrum

16.04.2020

Jorden måste få ett andrum och återhämta sig,
och den tiden är nu.
Var uppmärksam på ditt eget sätt att vara och ta tillfället i akt att lära känna dig själv.
Tid för återhämtning för både människan och vår jord.
Lita på att det finns en mening med allt som sker just nu.
Ha tillit att allt är precis som det ska vara just nu ,även om vi inte förstår det.
Var och en som kämpar och hjälper till att skapa en trygg tillvaro för andra kanske inte känner någon återhämtning men den tiden kommer.
Du vet att det du gör för andra människor gör skillnad och du visar stora mått av medmänsklighet, gemenskap och samhörighet.
Vi ska alla respektera de regler och gränser som gör oss mindre sårbara just nu. Inte bara för din egen skull utan för allas skull.
Försök att vara i nuet,i detta andetag.
Se det positiva i tillvaron.